logo main-product-only

220 mil till fots.
15 dagars resa.
1 system.

Upplev det mest mobila kamerasystemet och ansök om din bonus nu.

Köp en OM-D E-M1 Mark II och upp till 3 M.Zuiko PRO-objektiv inom kampanjperioden 1 september 2018 - 15 januari 2019.

Uppdaterad den 9:12 / 11-jan-2019

Villkor


1. OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097, (härefter benämnt OLYMPUS) genomför en bonuskampanj.

2. För att göra anspråk på en bonus måste de kvalificerande inköpen göras mellan 01.09.2018 och 15.01.2019. Kvittot måste visa ett inköpsdatum inom denna tidsperiod.

3. Ansökningar måste tas emot senast 15.02.2019 före midnatt. Ansökningar som lämnas in efter detta datum kommer inte att behandlas.

4. Denna kampanj gäller endast följande OLYMPUS bonusprodukter:

Objektiv:
M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (1500kr cashback)
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (1500kr cashback)

Kameror:
OM-D E-M1 Mark II (2000kr cashback),

 

Denna kampanj är föremål f ör köp av en OM-D E-M1 Mark II. För att kunna dra nytta av cashbackkampanjen är kriteriet att man köpa en OM-D E-M1 Mark II för vilken återbetalningen är 2000kr. Utöver OM-D E-M1 Mark II kan deltagaren ansöka om upp till 3 icke-identiska M.Zuiko PRO-objektiv som köpts vida samma tillfälle som kameran (ett kvitto) och på så vis få tillbaka ytterliggare 1500kr per ojektiv. Ovanstående gäller endast om kamera och objektiven köptes som enstaka produkter, det vill säga inte i ett kit , då utgår endast ers ättning för kamerahuset. (Exempel: Köps E-M1 Mark II i 12-100 kit så utgår endast ersättning för kamerahuset. Men köps dessa två som separata produkter på samma kvitto kan ersättning för både kamerahus och objektiv åberopas). Per ansökningsförfrågan är deltagare endast berättigade till ers ättning för ett kamerahus. Om fler kamerahus köps måste man utfärda ytterligare och ny ansökan. En person har rätt att göra högst 3 anspråk som var och en består av minst en OM-D E-M1 Mark II, eventuellt kompletterad med upp till 3 icke-identiska M.Zuiko PRO-objektiv.

För alla E-M1 Mark II-användare: Från den 1:e november 2018 och framåt kan även deltagare som registrerade sin E-M1 Mark II med serienumret i MyOlympus delta i detta erbjudande.
Ange serienumret för din OM-D E-M1 Mark II som du redan äger och som är registrerad på MyOlympus. Ladda därefter upp en ny bild av ditt serienummer som inköpsbevis för E-M1 Mark ll istället för inköpskvittot, och välj ett inköpsdatum för E-M1 Mark ll när du köpte det nya objektivet (objektiven) när du skickar din begäran.
Deltagare kan även begära upp till 3 icke identiska M.Zuiko PRO-objektiv inköpta som unika produkter, d.v.s. som inte medföljde i E-M1 Mark II-satsen.
Om du inte gör det kan du inte få en kontant återbetalning.

 


5. Denna bonuskampanj är begränsad till nya produkter som har köpts i något av följande länder (ansökan om bonus måste göras i samma land): Andorra Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,  Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien. Deltagarna måste vara minst 18 år gamla och vara bosatta i det aktuella landet.

Besök sidan för att ansöka där du bor för att skicka in din ansökan. Vänligen välj "i annat europeiskt land" och skicka in din registrering. När din ansökan är emottagen hos oss ändrar vi återförsäljarnamnet.

6. Denna bonuskampanj är endast giltig för nya produkter som köpts från svenska OLYMPUS-återförsäljare: se lista här.

7. OLYMPUS behandlar inte ansökningar som gäller andrahandsinköp av kampanjprodukterna. Alla bonusansökningar kontrolleras automatiskt avseende om de innehåller samma namn, serienummer och/eller bankuppgifter som en annan bonusansökan.

8. Bonusansökan kan endast göras genom följande länk: bonus.olympus.eu.

9. För att göra anspråk på en bonus måste deltagarna fylla i alla relevanta uppgifter som är markerade med en asterisk på online-ansökningsformuläret. Förnamn och efternamn samt bankuppgifter måste fyllas i för att det ska gå att överföra pengar och för att bevisa deltagarens identitet. E-postadressen krävs för att uppdatera kunden om status för ansökan och för att kunna kontakta honom/henne i händelse av saknade eller felaktiga uppgifter. Produktens serienummer kommer att kontrolleras av OLYMPUS. Deltagaren måste dessutom ladda upp kvittot från inköpet av bonusprodukten så att kvittot är komplett och läsbart.

10. Genom att hävda ett bonuskrav, accepterar deltagarna att ett konto skapas i MyOlympus community ** och acceptera MyOlympus Användarvillkor. Deltagarna förklarar också sitt samtycke att deras personuppgifter kan lagras, användas och behandlas av Olympus enligt MyOlympus sekretessmeddelande.

11. För den här bonuskampanjen anlitar OLYMPUS följande försäljnings- och marknadsföringsföretag (härefter benämnt FÖRETAGET):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Rad, Kilkenny,
Irland

FÖRETAGET har rätt att behandla, inspektera och verifiera alla uppgifter som skickas in med anledning av denna bonuskampanj på ett sådant sätt att tillämpliga dataskyddslagar efterlevs.

12. Dataskydd: Alla uppgifter som samlas in under kampanjen används av OLYMPUS och FÖRETAGET uteslutande för denna kampanj. Uppgifter som inhämtas på detta sätt behandlas som strikt konfidentiella och kommer inte att lämnas vidare, hyras ut eller säljas till tredje part eller användas för reklamändamål.

13. När deltagaren registrerar sig får han/hon en automatisk e-postavisering som meddelar att ansökan har tagits emot och nu kommer att valideras.

14. Det kan ta upp till 30 dagar innan överföringen gjorts.

15. Bonuskampanjen är tillgänglig för den ursprungliga köparen och är begränsad till ett krav per person. Fordringar från företag, organisationer och institutioner och fordringar från återförsäljare är undantagna från detta erbjudande. Också Olympus-anställda är uteslutna från denna kampanj.

16. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar i fall där mervärdesskatten inte har betalats.

17. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar om ansökan innehåller fel eller oriktigheter. Skadade, oläsliga eller ofullständiga ansökningar och kvitton är ogiltiga.

18. Produkter som har returnerats till återförsäljaren får inte användas för bonusanspråk i denna kampanj. OLYMPUS förbehåller sig rätten att kontrollera om produkter har återlämnats till återförsäljaren baserat på produktens serienummer och förväntar sig att kunder återför pengarna tillbaka till OLYMPUS om produkten återlämnas.

19. OLYMPUS ska inte vara skadeståndsskyldigt om detta erbjudande inte kan fullföljas på grund av oförutsedda omständigheter som utgör force majeure vilket är en händelse eller händelser som, utan att det beror på någon av parterna, omöjliggör genomförandet eller gör att det inte kan fullföljas nöjaktigt.

20. OLYMPUS förbehåller sig rätten att när som helst avbryta kampanjen.

21. Om du har några frågor beträffande denna kampanj kan du skicka e-post till: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Produkterna som ingår i detta kampanjerbjudande kommer att vara tillgängliga så länge de finns i lager. Om återförsäljare inte kan leverera kampanjprodukterna under kampanjperioden är inte detta OLYMPUS ansvar.

23. Genom att göra anspråk på en bonus anses deltagarna ha läst och accepterat dessa villkor liksom databehandlingen under kampanjen och försäkrar dessutom att de inskickade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

24. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tysk rätt och eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor är föremål för de tyska domstolarnas exklusiva behörighet. Om du är konsument med hemvist i EU påverkar detta inte dina rättigheter att väcka tvist till de behöriga domstolarna i ditt hemland och att även skydda dig enligt de obligatoriska bestämmelserna i lagen i ditt hemland.

25. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform som är avsedd för utomrättslig upplösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr (den så kallade OS-plattformen). Vi är inte heller intresserade av att delta i tvistlösningsförfaranden hos en konsument skiljedomskommitté, inte heller är vi skyldiga att göra det.