logo main-product-only

350 kilometrov peš.
15 dni na cesti.
1 sistem.

Doživite najbolj mobilni sistem kamer in sedaj zahtevajte svoj bonus.

Kupi OM-D E-M1 Mark II in do 3 M.Zuiko PRO objektivov v promocijskem obdobju od 1. septembra 2018 do 15. januarja 2019.

Posodobljeno 2:55 / 30-avg-2018

Pogoji in roki


1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, Nemčija, 20097 Hamburg (v nadaljevanju Olympus) prireja promocijsko akcijo z bonusi.

2. Za uveljavitev bonusa je potrebno opraviti ustrezen nakup med 01.09.2018 in 15.01.2019. Na računu, prejetem ob nakupu, mora biti naveden datum iz tega časovnega obdobja.

3. Zahtevek za uveljavitev bonusa mora Olympus prejeti najkasneje od 01.09.2018 do polnoči 15.02.2019. Pozneje prispeli zahtevki se ne upoštevajo.

4. Promocijska akcija velja le za naslednje Olympusove izdelke z bonusom:

Objektivi:
M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (150 € bonus)
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (150€ bonus)
M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (150€ bonus)
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (150€ bonus)
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO  (150€ bonus)
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO  (150€ bonus)
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (150€ bonus)

Fotoaparati:
OM-D E-M1 Mark II (200€ bonus)


Ta promocija je predmet nakupa OM-D E-M1 Mark II. Zato je za pridobitev denarja potrebno kupiti eno OM-D E-M1 Mark II, za katerega je denarna vračilo 200 €. Skupaj z enim OM-D E-M1 Mark II lahko zahtevajo do 3 neidentična objektiva M.Zuiko PRO, ki jih je treba kupiti skupaj s fotoaparatom (en prejemnik) in tako pridobiti 150 € na objektiv. Navedeno velja le, če so kamere in leče kupili kot en sam izdelek, tj. Ne v kompletu. Če je kamera kupila v kompletu z enim ali več objektivi, se bonus lahko zahteva samo za fotoaparat, in če je bil zadevni nakup dodatno sestavljen iz leč, ki so bile kupljene kot posamezni izdelki, tudi za do 3 neidentične leče kupili kot posamezne izdelke.
Udeleženci na zahtevo za zahtevek so upravičeni samo do ugodnosti za denarno nakazilo za eno kamero. Če kupimo več teles, moramo izdati dodatno in novo zahtevo za zahtevek. Ena oseba ima pravico do največ treh zahtevkov, od katerih mora biti sestavljen vsaj iz enega OM-D E-M1 Mark II, ki ga opcijsko dopolnjujejo do neidentična objektiva M.Zuiko PRO.

5. Promocijska akcija z bonusi je omejena na nove izdelke, ki jih je potrebno kupiti in zahtevek za bonus oddati v eni od naslednjih držav: Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo. Sodelujoči v promocijski akciji morajo imeti vsaj 18 let in stalno prebivališče v eni od navedenih držav. Prav tako morajo imeti odprt tudi veljaven bančni račun v državi nakupa.

6. Promocijska akcija z bonusi velja le za izdelke, kupljene pri Olympusovih pooblaščenih prodajalcih. Za seznam pooblaščenih prodajalcev v Sloveniji:kliknite tu.

7. Olympus zahtevkov za uveljavitev bonusa ob nakupu rabljenih izdelkov ne bo upošteval. Vsa podvojena imena, serijske številke in/ali bančni računi se samodejno preverijo.

8. Zahtevek za uveljavitev bonusa je mogoče oddati le prek spletne strani bonus.olympus.eu

9. Za uveljavitev bonusa morajo sodelujoči v akciji izpolniti vse zahtevane podatke na spletnem obrazcu, ki so označeni z zvezdico. Ime, priimek in podatke o bančnem računu je potrebno navesti zaradi nakazila denarja in preveritve identitete sodelujočega. E-naslov je potreben zaradi korespondence s sodelujočim glede stanja zahtevka ter/ali zaradi morebitnih manjkajočih ali napačnih podatkov. Olympus bo preveril serijsko številko izdelka. Sodelujoči mora predložiti tudi kopijo računa, prejetega ob nakupu izdelka z bonusom, v popolni in čitljivi obliki.

10. Z uveljavljanjem zahtevka za bonus se udeleženci strinjajo z ustvarjanjem računa v skupnosti MyOlympus ** in sprejemajo pogoje uporabe MyOlympus. Udeleženci tudi izjavijo, da lahko Olympus skladišči, uporablja in obdeluje njihove osebne podatke v skladu z obvestilom o zasebnosti MyOlympus.

11. V namene izvajanja te promocijske akcije bo Olympus pooblastil spodaj navedeno trženjsko agencijo (v nadaljevanju: agencija):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny
Ireland

Agencija je pooblaščena za obdelavo, preverbo in shranjevanje vseh podatkov, posredovanih v sklopu te akcije, na način, ki zagotavlja skladnost z vso veljavno zakonodajo glede varstva podatkov.

12. Varstvo podatkov: Vse podatke, zbrane v sklopu akcije, bosta Olympus in agencija uporabljala izključno v namene te promocijske akcije. S tako pridobljenimi podatki se ravna v popolni zaupnosti in se jih ne posreduje, daje v najem ali proda tretjim strankam oz. se jih ne uporabi oglaševalske namene.

13. Sodelujoči ob registraciji prejme samodejno poslano obvestilo po e-pošti o prejemu in preverbi upravičenosti zahtevka.

14. Nakazilo denarja lahko traja do 30 dni.

15. Bonitetna promocija je na voljo prvotnemu kupcu in je omejena na en zahtevek na osebo, največ trije zahtevki. Terjatve podjetij, organizacij in institucij ter terjatve preprodajalcev so izključene iz te ponudbe. Poleg tega so zaposleni v Olympusu izključeni iz te promocije.

16. Olympus si pridržuje pravico do zavrnitve zahtevkov, če DDV ni plačan.

17. Olympus si pridržuje pravico do zavrnitve vseh lažnih ali napačnih zahtevkov. Poškodovani, nečitljivi ali nepopolni zahtevki niso veljavni.

18. Izdelki, ki jih stranka vrne prodajalcu, niso upravičeni do bonusa v sklopu te akcije. Olympus si pridržuje pravico do preveritve po serijskih številkah, ali so bili izdelki vrnjeni prodajalcu, in v primeru, ko je bil izdelek prodajalcu vrnjen, pričakuje, da bo stranka nakazani denar vrnila.

19. Olympus ne odgovarja za neizpolnitev ponudbe, če so razlog za to okoliščine, ki privedejo do višje sile oz. dogodka, za katerega ni odgovorna nobena od strani in zaradi katerega je zadovoljiva izpolnitev ponudbe nemogoča.

20. Olympus si pridržuje pravico do preklica promocijske akcije v vsakem trenutku.

21. Z morebitnimi vprašanji glede te promocijske akcije se obrnite po elektronski pošti na: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Izdelki v tej promocijski ponudbi so na voljo do poteka zalog. Olympus ne odgovarja za morebitno neuspešno dobavo naročenih promocijskih izdelkov s strani pooblaščenih prodajalcev v času trajanja promocijske akcije.

23. Z oddajo zahtevka za uveljavljanje bonusa se šteje, da so sodelujoči v tej promocijski akciji prebrali in se strinjajo s temi pogoji in roki ter z obdelavo svojih osebnih podatkov. Prav tako se šteje, da z oddajo zahtevka zagotavljajo točnost in popolnost posredovanih podatkov.

24. Ta določila in pogoji urejajo in razlagajo v skladu z nemškim pravom in za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev, velja izključna pristojnost nemških sodišč. Če ste potrošnik z bivanjem v EU, to ne vpliva na vaše pravice, da sprožijo spore pristojnim sodiščem v vaši državi stalnega prebivališča in da uživajo tudi zaščito v skladu z obveznimi določbami prava vaše države stalnega prebivališča.

25. Evropska komisija ponuja platformo, ki je namenjena zunajsodnemu reševanju na spletu na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr (ti platforma OS). Niti nas ne zanimajo postopki za reševanje sporov na arbitražni komisiji za potrošnike, prav tako pa nismo dolžni storiti tega.