Dokonaj aktualizacji do wersji PRO

Kup aparat OM-D E-M1 Mark II i otrzymaj jeden z trzech obiektywów F1.2 gratis.

Kup produkt OM-D E-M1 Mark II (aparat lub zestaw) w okresie od 1 września do 31 października 2020 r. i otrzymaj obiektyw M.Zuiko Digital F1.2 PRO gratis:

Data aktualizacji: 10:00 / 31-sie-2020

Warunki uczestnictwa1. Firma Olympus Deutschland GmbH, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Niemcy (zwana dalej „Olympus”) prowadzi promocję. 
Klienci biorący udział w promocji otrzymają obiektyw F1.2 PRO o wartości do 6290 zł jako bezpłatny prezent przy zakupie aparatu OM-D E-M1 Mark II. 
2. Promocja dotyczy wszystkich produktów Olympus OM-D E-M1 Mark II (body lub zestaw) zakupionych między 1 września a 31 października 2020 roku.
3. Kompletne zgłoszenie do bezpłatnego otrzymania obiektywu F1.2 PRO należy przesłać do dnia 30.11.2020. 
Po sprawdzeniu wszystkich informacji prezent zostanie wysłany pocztą. Wszelkie zgłoszenia otrzymane po tym czasie nie będą honorowane. Aby móc skorzystać z promocji, na dowodzie zakupu musi znajdować się data zakupu."
4. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych towarów. Promocja nie obejmuje używanych lub importowanych produktów. 
Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić produkt Olympus OM-D E-M1 Mark II (body lub dowolny zestaw) w jednym z poniższych krajów: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Szwecja, Holandia, Dania, Norwegia, Finlandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Polska, Włochy, Luxemburg.
Prezent może zostać wysłany tylko do kraju, w którym został zakupiony produkt E-M1 Mark II."
5. Niniejsza promocja dotyczy wyłącznie produktów, które zostały zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Olympus 
shop.olympus.pl
lub u autoryzowanego dealera firmy Olympus. Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera: 
https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras_support/dealer_locator/dealerlocator.do?p=253958
6. Zakup aparatu fotograficznego i zgłoszenie do otrzymania prezentu można zarejestrować wyłącznie za pośrednictwem niniejszej strony internetowej:
https://bonus.olympus.eu/pl/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=31
"7. Aby odebrać prezent, uczestnicy muszą wypełnić wszystkie pola w formularzu online oznaczone gwiazdką. W celu wysłania prezentu do klienta wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu. 
Adres e-mail posłuży do poinformowania uczestnika o statusie promocji oraz do skontaktowania się z nim w przypadku brakujących lub nieprawidłowych informacji. Numer seryjny produktu zostanie sprawdzony przez firmę Olympus. Należy również przesłać kompletny dowód zakupu produktu w czytelnej formie."
8. Firma Olympus zleciła przeprowadzenie tej akcji promocyjnej następującej agencji promocyjnej (zwanej dalej „Agencją”):
      Benamic
      IDA Business & Technology Park,
      Ring Road, Kilkenny
      Irlandia
9. Agencja upoważniona jest do przetwarzania, przeglądania i przechowywania wszystkich danych przekazanych w związku z tą promocją zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Ochrona danych: Wszystkie dane zebrane w ramach niniejszej promocji zostaną wykorzystane przez firmę Olympus i Agencję wyłącznie do celów niniejszej promocji. Dane te będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych sześć miesięcy po zakończeniu tej promocji. 
11. Po rejestracji uczestnicy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail informującą ich o otrzymaniu i weryfikacji ich zgłoszenia do otrzymania prezentu.
12. Prezent może zostać wysłany do 30 dni od daty przesłania zgłoszenia. Olympus nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki w transporcie.
"13. Do udziału w promocji dopuszczony jest tylko odpowiedni pierwotny nabywca. 
Promocja ograniczona jest do jednego produktu na osobę. Każdy klient ma prawo do otrzymania w sumie tylko jednego prezentu.
W promocji nie wolno brać udziału więcej niż jeden raz. Powtarzające się nazwiska, numery seryjne i adresy e-mail są sprawdzane automatycznie. "
14. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, jeżeli nie został uiszczony podatek VAT. 
15. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, jeżeli są one nieprawidłowe lub nie mają zastosowania do promocji. Zniszczone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia i dowody zakupu są nieważne. Decyzja firmy Olympus o kwalifikacji zgłoszenia będzie ostateczna i wiążąca.
16. Promocja nie obejmuje produktów, które zostały zwrócone dealerowi. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru seryjnego w celu ustalenia, czy produkt nie został zwrócony dealerowi. Jeśli produkt został zwrócony, należy zwrócić otrzymany prezent do firmy Olympus. 
17. Firma Olympus nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy oferta ta nie będzie mogła zostać zrealizowana, jeżeli uniemożliwia to siła wyższa lub jej realizacja w zadowalający sposób nie jest już możliwa, za co winy nie ponosi żadna ze stron. 
18. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie. 
19. Wszelkie pytania dotyczące tej promocji prosimy kierować na adres e-mail: camera.support@olympus.eu  
20. Produkty i prezenty, których dotyczy niniejsza oferta promocyjna, są dostępne w określonych ilościach dostępnych w magazynach. Firma Olympus nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dealer nie będą w stanie dostarczyć towaru w okresie trwania promocji. Olympus zstrzega sobie prawo do wymiany prezentu na inny o równoważnej wartości.
21. Poprzez zgłoszenie do otrzymania prezentu za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w punkcie 6, uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki, a ponadto oświadcza, że przeczytał i zrozumiał oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz że podane przez niego informacje są prawidłowe i kompletne. 
22. Niniejsza promocja podlega prawu materialnemu Niemiec. Sądy niemieckie w Hamburgu będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej promocji lub w związku z nią.