logo main-product-only

35 mil til fots.
15 dager på veien.
1 system.

Opplev det mest mobile kamerasystemet - og få cashback nå!

Kjøp en OM-D E-M1 Mark II og opptil tre M.Zuiko PRO-objektiver innenfor kampanjeperioden 1. september 2018 til 15. januar 2019.

Oppdatert den 9:12 AM / 11-Jan-2019

Vilkår og betingelser


1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (heretter omtalt som Olympus) gjennomfører en cashback-kampanje.

2. For å kreve cashback, må berettigede kjøp foretas mellom 01.10.2018 og 15.01.2019. Kjøpsdatoen på kvitteringen må være innenfor denne perioden.

3. Alle krav må være mottatt innen midnatt 15.02.2019. Krav sendt etter denne datoen blir ikke vurdert.

4. Denne kampanjen gjelder bare for følgende produkter fra Olympus:

Objektiver:
M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO  (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (cashback kr 1500)
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (cashback kr 1500)

Kameraer:
OM-D E-M1 Mark II (cashback kr 2000)

 

Denne kampanjen er underlagt kjøpsbetingelse for en OM-D E-M1 Mark II. Derfor må man kjøpe minst en OM-D E-M1 Mark II for å kunne kreve cashback på kr 2000. Objektiver som følger med i ferdige kamerapakker kvalifiserer ikke til egen cashback, kun separat kjøpte objektiver. Kampanjeproduktet OM-D E-M1 Mark II kan kjøpes som ett enkelt produkt (bare kamerahus) eller også i en kamerapakke/kit.
Du kan legge inn krav på inntil tre (ikke-identiske) M.Zuiko PRO-objektiver (enkeltprodukt, ikke innenfor en kombinert kamerapakke/kit) og få kr 1500 pr. objektiv.
Det er kun mulig å registrere ett kamerahus pr. krav. Det er mulig å registrere maksimalt tre krav pr. husstand, der de tre kravene maksimalt kan bestå av tre OM-D E-M1 Mark II og ni M.Zuiko PRO-objektiver(det kan ikke være flere enn tre identiske M.Zuiko PRO-modeller).

For alle som bruker E-M1 Mark II: From 1. november 2018 og senere kan kunder som har registrert sin E-M1 Mark II med serienummer på MyOlympus delta i denne kampanjen.
Skriv inn serienummeret på din OM-D E-M1 Mark II som du allerede eier og er registrert i MyOlympus. Husk å laste opp et nytt bilde av serienummeret som kjøpsbevis på E-M1 Mark ll i stedet for kjøpskvitteringen, og som kjøpsdato for E-M1 Mark ll velger du datoen du kjøpte den/de nye linsen(e) når du sender inn anmodningen.
Deltakere kan også kreve opp til 3 ikke-identiske M.Zuiko PRO-linser kjøpt som unike produkter, dvs. at de ikke inngår i E-M1 Mark II-settet.
Hvis ikke blir ikke refusjonen utbetalt.

 

 

5. Denne kampanjen er begrenset til nye produkter. Disse må være kjøpt og gjort krav på i ett av følgende land: Andorra, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Irland, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Tyskland eller Storbritannia. Du kan bare sende inn krav i det landet du har kjøpt produktet. Kampanjen kan ikke kombineres med noen andre Olympus rabatter eller tilbud. Deltagerne må minst være 18 år og bo i ett av landene som er oppgitt ovenfor. Deltagerne må i tillegg ha en gyldig bankkonto i landet der produktet ble kjøpt.

Velg websiden til ditt bosted for å sende inn søknaden. Velg «annet europeisk navn» og send inn din registrering. Når vi har motatt registreringen vil vi endre navnet på forhandler.

6. Denne cashback-kampanjen gjelder kun produkter som er kjøpt hos godkjente Olympus-forhandlere eller i vår nettbutikk. For å se en liste over norske forhandlere: her.

7. Olympus vil ikke behandle krav som gjelder bruktkjøp av kampanjeprodukter. Alle opplysninger som navn, serienummer og/eller bankinformasjon sjekkes automatisk for kopiering.

8. Din cashback må registreres på bonus.olympus.eu.

9. For å registrere ditt krav må du fylle ut all relevant informasjon i registreringsskjemaet. Obligatorisk informasjon er merket med stjerne, og dette er: Ditt for- og etternavn og bankinformasjon må fylles ut for å bekrefte identitet og få overført penger. E-postadresse må fylles ut for at kunne motta bekreftelse på registrering, status på utbetaling og mulighet for kontakt fra Olympus om vi mangler eller mottar ufullstendig informasjon. Produktets serienummer fylles ut og sjekkes av Olympus. For å fullføre kravet må kopi av kvittering lastes opp, denne må være leselig og fullstendig med relevant informasjon om kjøpet.

10. Ved å registrere ditt cashback-krav godkjenner du registrering i vårt fotosamfunn MyOlympus** og godkjenner MyOlympus vilkår og betingelser. Ved registrering samtykker du til at dine data kan bli lagret, brukt og behandlet av Olympus i henhold til MyOlympus Privacy Notice.

11. For denne bonuskampanjens formål vil Olympus benytte følgende kampanjebyrå (heretter omtalt som BYRÅET):

Sales Promotions
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

BYRÅET er berettiget til å behandle, kontrollere og sikre alle data som blir sendt inn i forbindelse med kampanjen, på en slik måte at samsvar med gjeldende personvernlover er sikret.

12. Databeskyttelse: All data som blir samlet inn i løpet av kampanjen vil utelukkende bli brukt av Olympus og BYRÅET i forbindelse med denne kampanjen. Data som samles inn på denne måten blir behandlet strengt fortrolig. Data blir aldri gitt videre, utleid eller solgt til tredjeparter. De vil heller ikke bli brukt til annonseringsformål.

13. Etter registreringen mottar du en automatisk e-post, som bekrefter at kravet er mottatt og blir validert.

14. Transaksjonen kan ta opptil 30 dager.

15. Kampanjen er tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen, og er begrenset til ett krav per person. Krav fra selskaper, organisasjoner, institusjoner og krav fra forhandlere er eksludert fra denne kampanjen. Ansatte i Olympus kan ikke benytte seg av kampanjen.

16. Olympus forbeholder seg retten til å avvise krav i tilfeller der merverdiavgift ikke er betalt.

17. Olympus forbeholder seg retten til å avvise uriktige og mangelfulle krav. Kvitteringer som er uleselige eller ufullstendige er ugyldige.

18. Produkter som blir returnert til forhandler, er ikke berettiget til krav i løpet av kampanjen. Olympus forbeholder seg retten til å kontrollere om produkter er returnert til forhandler. Dette gjøres ved å kontrollere produktets serienummer. Kunden skal tilbakebetale beløpet til Olympus dersom produkt er returnert.

19. Olympus skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av dette tilbudet i tilfeller som skyldes force majeure, det vil si hendelser der ingen av partene kan klandres, der gjennomføring er umulig eller tilfredsstillende gjennomføring ikke er mulig.

20. Olympus forbeholder seg retten til å stoppe kampanjen når som helst.

21. Dersom du har spørsmål vedrørende denne kampanjen, kan du sende en e-post til: Olympus@sales-promotions.com.

22. Produktene i dette kampanjetilbudet er tilgjengelige så lenge lagerbeholdningen rekker. Hvis en forhandler ikke klarer å levere bestilte kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden faller ikke ansvaret på Olympus.

23. Ved registrering av krav regnes det som at deltagerne har lest og godtatt disse betingelsene og vilkårene samt tilhørende behandling av personopplysninger, samt som en forsikring om at oppgitte data er riktige og fullstendige.

24. Disse vilkårene reguleres av og tolkes i henhold til tysk lov, og eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene er underlagt de tyske domstolers eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du er forbruker med opphold i EU, påvirker dette ikke dine rettigheter til å bringe tvist til de kompetente domstolene i ditt hjemland, og du kan også nyte beskyttelse i henhold til de lovbestemte lovene i ditt bostedsland.

25. Europakommisjonen har utabeidet en nettbasert klageporta https://ec.europa.eu/consumers/odr l(den såkalte ODR-plattformen). Om du har problemer med en vare eller tjeneste du har kjøpt på nett kan du bruke denne portalen til å registrere en klage og få saken løst av et uavhengig tvisteløsningsorgan.