Olympus-Logo OMD-Logo

 

Bijgewerkt op 2:03 / 01-mei-2018

Algemene voorwaarden

1. OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Wendenstraße 14-18, 20097, (hierna te noemen OLYMPUS) voert een bonuspromotie uit.

2. Om een bonus aan te vragen, moeten de daarvoor in aanmerking komende aankopen worden verricht tussen 01.05.2018 en 31.07.2018. De bon moet een aankoopdatum binnen deze periode aangeven

3.Aanvragen moeten zijn ontvangen uiterlijk op 31.08.2018 middernacht. Inzendingen na deze datum worden niet verwerkt.

4. Deze promotie is uitsluitend van toepassing op de volgende Olympus bonusproducten:

Lenzen:

M. Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 25mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
M. Zuiko Digital 25mm 1:1.8 (50€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (75€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm 1:4.0‑5.6 (100€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm 1:4.8–6.7 II (100€ bonus)

Camera's:

OM-D E-M5 Mark II (200€ bonus)
OM-D E-M10 Mark II (75€ bonus)
OM-D E-M1 0 Mark III (75€ bonus)

Alle objectieven moeten zijn aangeschaft als zelfstandig product, niet als onderdeel van een set. Een objectief gekocht in een set met een willekeurige camera komt niet in aanmerking voor de bonus. De OM-D E-M10 Mark II/ OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II camera mag als los product (losse body) zijn aangeschaft, maar ook als onderdeel van een set; in dat laatste geval geldt de aanbieding alleen voor de OM-D E-M10 Mark II/ OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II , niet voor het objectief.

5.Deze bonuspromotie is beperkt tot nieuwe producten die moeten zijn gekocht en aangevraagd in een van de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en inwoner zijn van de genoemde landen. Verder dienen deelnemers te beschikken over een geldige bankrekening in het land van aanschaf.

6. Deze promotie is alleen geldig voor producten gekocht bij geautoriseerde Olympus-verkooppunten: klik hier..

7. Olympus verwerkt geen aanvragen voor tweedehands aankopen van promotionele producten, noch voor producten die over de grens zijn gekocht. Alle dubbele namen, serienummers en/of bankgegevens zullen automatisch worden gecontroleerd

8. De bonusaanvraag kan alleen worden ingediend via www.olympus.eu/bonus

9. Om een bonus aan te vragen, dienen deelnemers op het onlineaanvraagformulier alle van belang zijnde gegevens in te vullen die met een sterretje zijn gemarkeerd. Voor- en achternaam plus bankgegevens moeten worden ingevuld om het geld te storten en als bewijs van de identiteit van de deelnemer. Het e-mailadres is nodig om de klant op de hoogte te houden van de status van de aanvraag en om met hem of haar contact op te nemen in het geval van ontbrekende of onjuiste gegevens. Het serienummer van het product wordt door Olympus gecontroleerd. Tevens dient de deelnemer de aankoopfactuur van het bonusproduct te uploaden op een volledige en leesbare wijze.

10. Om van deze promotie gebruik te maken, dient u zich aan te melden voor de Olympus nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

agentschap voor verkooppromoties (hierna AGENTSCHAP genoemd):

Sales Promotions

IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ierland

Het AGENTSCHAP is gerechtigd om alle ingediende gegevens te verwerken, controleren en op te slaan binnen de context van deze bonuspromotie op een wijze die overeen komt met de van toepassing zijnde wet op de gegevensbescherming.

12. Gegevensbescherming: Alle gegevens verzameld tijdens de promotie zullen uitsluitend ten behoeve van deze promotie worden gebruikt door Olympus en het AGENTSCHAP. De op deze wijze vastgelegde gegevens worden in het grootste vertrouwen behandeld en worden noch doorgegeven, verhuurd, verkocht aan derden, noch gebruikt voor advertentiedoeleinden.

13. Na registratie ontvangt de deelnemer een geautomatiseerde e-mail met het bericht dat de aanvraag is ontvangen en nu wordt gevalideerd.

14. De transactie kan tot 30 dagen duren.

15. De bonusaanbieding geldt voor de oorspronkelijke koper en is beperkt tot één claim per persoon per productmodel(max. 10 claims). Meerdere aanvragen van bedrijven, organisaties en instellingen, en aanvragen van wederverkopers zijn uitgesloten van deze aanbieding.

16. Olympus behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren in het geval de BTW niet is betaald.

17. Olympus behoudt zich het recht voor om onjuiste aanvragen te weigeren. Beschadigde, onleesbare of onvolledige aanvragen en ontvangstbewijzen zijn ongeldig.

18. Voor producten die naar de verkoper zijn teruggebracht, mag geen aanvraag worden ingediend tijdens de promotie. Olympus behoudt zich het recht voor om te controleren of producten zijn geretourneerd naar de verkoper aan de hand van het serienummer van het product en verwacht van de klant dat deze het geld terugstort aan Olympus in het geval het product is teruggenomen.

19. Olympus zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nalatigheid bij het vervullen van deze aanbieding waar een dergelijke nalatigheid veroorzaakt is door omstandigheden welke overeenkomen met force majeure en waardoor, zonder dat dit de fout van een der partijen is, uitvoering onmogelijk is of alleen tot een onvolledig resultaat zou voeren.

20. Olympus behoudt zich het recht voor om de promotie op elk gewenst moment te beëindigen.

21. Als u vragen hebt met betrekking tot deze promotie, kunt u een e-mail sturen aan: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. De in deze promotie-aanbieding opgenomen producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Het niet kunnen voldoen door winkeliers aan bestellingen van promotionele producten gedurende de promotieperiode valt niet onder de verantwoordelijkheid van Olympus.

23. Door het vastleggen van een bonusaanvraag worden deelnemers geacht deze termen en voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd, evenals de bijbehorende verwerking van gegevens, en verzekeren ze tevens de nauwkeurigheid en volledigheid van de geleverde gegevens.