PŘEJDĚTE NA PROFI TECHNIKU

Kupte si fotoaparát OM-D E-M1 Mark II a získejte jeden ze tří objektivů F1.2 zdarma.

Kupte si fotoaparát OM-D E-M1 Mark II (tělo nebo kit) mezi 1. zářím a 31. říjnem 2020 a získejte objektiv M.Zuiko Digital F1.2 PRO zdarma:

Aktualizováno dne 10:01 / 16-zář-2020

Podmínky účasti1. Společnost Olympus Deutschland GmbH, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Německo (dále jen „Olympus“) pořádá propagační akci.
Zákazníci, kteří se zúčastní, obdrží při nákupu fotoaparátu OM-D E-M1 Mark II objektiv F1.2 PRO s hodnotou až 34999 Kč jako dárek zdarma.
2. Propagační akce se vztahuje na jakýkoli fotoaparát Olympus OM-D E-M1 Mark II (tělo nebo kit) zakoupený mezi 1. zářím a 31. říjnem 2020.
"3. Plné uplatnění nároku na objektiv F1.2 PRO zdarma musí být přijato do 30/11/2020. 
Po kontrole všech informací bude dárek zaslán poštou. Jakékoli nároky obdržené po tomto datu nebudou uznány. Pro kvalifikaci k propagační akci musí být na dokladu o koupi uvedeno datum nákupu."
"4. Propagační akce se vztahuje pouze na nákupy nového zboží. Na použité ani dovezené zboží se  propagační akce nevztahuje.
Abyste se do propagační akce mohli zapojit, fotoaparát Olympus OM-D E-M1 Mark II (tělo nebo kit) musí být zakoupen v jedné z následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Belgie, Francie, Spojené království, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Polsko, Itálie, Luxemburg.
Dar lze zaslat pouze do země, ve které byl fotoaparát E-M1 Mark II zakoupen."
5. Tato propagační akce se vztahuje pouze na produkty, které byly zakoupeny prostřednictvím obchodu Olympus Online Shop
www.olympusobchod.cz
nebo u autorizovaného prodejce produktů Olympus. K vyhledávači prodejců: https://www.mujolympus.cz/ 
6. Nákup fotoaparátu lze zaregistrovat a nárok na dar lze uplatnit pouze prostřednictvím tohoto webu:
https://bonus.olympus.eu/cz/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=29
"7. K uplatnění nároku na dar musí účastníci vyplnit všechna pole v online formuláři, která jsou označena hvězdičkou. K zaslání daru zákazníkovi je vyžadováno křestní jméno, příjmení a adresa.
E-mailová adresa bude použita k informování účastníka o stavu propagační akce a jeho kontaktování v případě chybějících nebo nesprávných informací. Společnost Olympus zkontroluje sériové číslo. Doklad o koupi musí být rovněž nahrán v úplné a čitelné formě."
8. Společnost Olympus pořádáním této propagační akce pověřila následující reklamní agenturu (dále jen „Agentura“):
      Benamic
      IDA Business & Technology Park,
      Ring Road, Kilkenny
      Ireland
9. Agentura je oprávněna zpracovávat, prohlížet a uchovávat veškeré zaslané údaje související s touto propagační akcí v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů.
10. Ochrana údajů: veškeré údaje shromážděné jako součást této propagační akce budou společností Olympus a agenturou použity výhradně pro účely této propagační akce. Údaje budou považovány za důvěrné a nebudou předány ani prodány třetím stranám. Veškeré osobní údaje budou odstraněny z naší databáze šest měsíců po ukončení této propagační akce.
11. Po registraci bude účastníkům automaticky zaslán e-mail s informací, že jejich žádost o dar byla obdržena a probíhá její kontrola.
12. Zaslání daru může trvat až 30 dní od obdržení žádosti. 
"13. Nárok zúčastnit se propagační akce má pouze příslušný původní kupující.
Propagační akce je omezena na jeden produkt na osobu. Každý zákazník má nárok obdržet celkem pouze jeden dar.
Není povoleno zapojit se do propagační akce více než jednou. Duplicitní jména, sériová čísla a e-mailové adresy podléhají automatické kontrole. "
14. Společnost Olympus si vyhrazuje právo zamítnout žádosti v případě, že nebylo uhrazeno DPH. 
15. Společnost Olympus si vyhrazuje právo zamítnout žádosti, pokud jsou nesprávné nebo neaplikovatelné. Poškozené, nečitelné a neúplné žádosti a doklady o koupi nejsou platné.
16. Produkty, které byly vráceny prodejci, nejsou do propagační akce zahrnuty. Společnost Olympus si vyhrazuje právo ověřit sériové číslo, aby zjistila, zda produkt nebyl prodejci vrácen. Pokud produkt byl vrácen, obdržený dar musí být vrácen společnosti Olympus. 
17. Společnost Olympus nenese žádnou odpovědnost v případě, že tuto nabídku nelze splnit, pokud tomu zabrání vyšší moc nebo pokud již není možné nabídku splnit a není to vinou žádné ze stran. 
18. Společnost Olympus si vyhrazuje právo propagační nabídku kdykoli ukončit. 
19. V případě dotazů ohledně této propagační nabídky zašlete e-mail na adresu: camera.support@olympus.eu 
20. Produkty a dary, ke kterým se tato propagační akce vztahuje, jsou dostupné pouze na základě příslušných skladových zásob. Společnost Olympus nepřijímá žádnou odpovědnost v případě, že prodejci nemohou zboží dodat během období propagační akce. 
21. Uplatněním nároku na dar pomocí webové stránky uvedené v odstavci 6 účastník projevuje souhlas s těmito podmínkami a dále prohlašuje, že si přečetl prohlášení o ochraně osobních údajů a porozuměl mu a že informace, které uvedl, jsou správné a úplné.