Olympus-Logo OMD-Logo

 

Odbierz bonus za zakup produktów OLYMPUS!

W dniach 01.05.2018 r.–31.07.2018 r. kup co najmniej jeden z poniższych produktów i odbierz bonus.

Formularz zgłoszenia

Aby otrzymać bonus, wypełnij „Formularz zgłoszenia” i wyślij go wraz z dowodem zakupu do północy 31.08.2018. Zaznacz wybrane produkty, wypełnij pola oznaczone gwiazdką i naciśnij „Wyślij”. W odpowiedzi otrzymasz od nas e-mail informujący Cię o statusie Twojego zgłoszenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych*
Dane osobowe
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Polska
Dane konta bankowego
*
*
*
*
 
*
  Dane produktu
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  Prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  Prosimy o dołączenie zdjęć lub skanów kodów kreskowych i numerów seryjnych wyciętych z opakowań kupionych produktów.
  *
  Dodatkowe informacje
  *
  Umożliwi nam to wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail, np. w Twoje urodziny.
  Data aktualizacji: 10:45 / 30-maj-2018

  Warunki promocji

  1. Organizatorem promocji jest firma OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 (nazywana dalej „OLYMPUS”).

  2. Zakup dający możliwość ubiegania się o zwrot kwoty wskazanej w "Warunkach promocji" (nazywany dalej "zwrot") musi zostać dokonany między 01.05.2018 r., a 31.07.2018 r. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

  3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 31.08.2018 r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty OLYMPUS (produkty promocyjne):

  Obiektywy:

  M. Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO (zwrot gotówki 800 zł)
  M. Zuiko Digital ED 25mm 1:1.2 PRO (zwrot gotówki 800 zł)
  M. Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO (zwrot gotówki 800 zł)
  M. Zuiko Digital 25mm 1:1.8 (zwrot gotówki 230 zł)
  M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (zwrot gotówki 350 zł)
  M. Zuiko Digital ED 9‑18mm 1:4.0‑5.6 (zwrot gotówki 450 zł)
  M. Zuiko Digital ED 75–300mm 1:4.8–6.7 II (zwrot gotówki 450 zł)

  Aparaty:

  OM-D E-M5 Mark II (zwrot gotówki 900 zł)
  OM-D E-M10 Mark II (zwrot gotówki 350 zł)
  OM-D E-M1 0 Mark III (zwrot gotówki 350 zł)

  Wszystkie obiektywy muszą być kupione jako samodzielne produkty (nie mogą wchodzić w skład zestawu). Obiektyw kupiony w zestawie z dowolnym aparatem nie kwalifikuje się do udziału w promocji. Aparaty OM-D E-M10 Mark II/ OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (tylko korpus) lub w zestawie z obiektywem — w takim przypadku do promocji kwalifikuje się tylko aparat OM-D E-M10 Mark II/ OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II , obiektyw nie będzie objęty promocją.

  5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Z promocji można skorzystać jedynie w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi obowiązującymi ofertami ani promocjami Olympus. Uczestnik promocji musi mieć co najmniej 18 lat i być mieszkańcem jednego z wymienionych krajów.

  6. Promocją objęte są wyłącznie nowe produkty kupione bezpośrednio od Amazon jako strony umowy oraz nowe produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców Olympus (listę autoryzowanych sprzedawców znajdziesz tutaj). Strony trzecie, które nie są wymienione na liście, a prowadzą sprzedaż na portalu Amazon, nie biorą udziału w promocjach typu cashback. 

  7. Olympus nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Wszelkie powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie.

  8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu.

  9.Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane
  są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Numer seryjny produktu będzie weryfikowany przez firmę Olympus. Dodatkowo Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu, który jest objęty promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu, znajdujących się na opakowaniu oraz przesłanie ich w formie zdjęcia lub skanu, tak aby było widoczne, że kod kreskowy i numer seryjny zostały wycięte z zakupionego opakowania produktu.

  10. Na potrzeby obsługi promocji OLYMPUS podejmie współpracę z wymienioną niżej agencją reklamową (nazywaną dalej „AGENCJA”):

  Sales Promotions

  IDA Business & Technology Park,
  Ring Road, Kilkenny, Ireland
  Ireland

  AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach do promocji w sposób zgodny z prawem o ochronie danych.

  11. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie promocji będą wykorzystywane przez firmę Olympus i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Uzyskane dane traktowane będą jako ściśle poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych.

  12. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że jego zgłoszenie zostało przyjęte i jest w trakcie weryfikacji.

  13. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zgłoszenia przez organizatora promocji.

  14. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 10 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych są wyłączone z promocji. W promocji nie mogą także brać udziału pracownicy firmy Olympus.

  15. Olympus zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT.

  16. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne.

  17. Produkty, które zostaną zwrócone sprzedawcy, nie mogą być zgłaszane do promocji. Olympus zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu gotówki otrzymanej od firmy Olympus.

  18. OLYMPUS nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda jest następstwem okoliczności, za które OLYMPUS odpowiedzialności nie ponosi.

  19. Olympus zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

  20. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres OLYMPUS@sales-promotions.com . Na ten adres należy również kierować ewentualne odwołania od decyzji organizatora promocji.

  21. Dostępność produktów będących przedmiotem promocji zależna jest od stanów magazynowych. Olympus nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne w czasie trwania promocji.

  22. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami promocji oraz warunkami ochrony danych osobowych, a także potwierdza kompletność i prawdziwość podanych informacji.  * Wysyłając „Formularz zgłoszenia”, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz Warunki i Zasady promocji oraz że wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych w wersji elektronicznej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.
  * Wyrażam zgodę na założenie konta w serwisie MyOlympus** oraz akceptuję warunki korzystania z serwisu MyOlympus. Zgadzam się, aby przekazane przeze mnie dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez firmę Olympus zgodnie z Polityką Prywatności MyOlympus.
  Niniejszym potwierdzam chęć otrzymywania od firmy Olympus Europa SE & Co. KG wiadomości e-mail o charakterze marketingowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przez wymienione podmioty w celu wysyłania mi spersonalizowanych, dostosowanych do moich preferencji informacji dotyczących aparatów fotograficznych i produktów audio oraz powiązanych usług.
  ** Jeśli posiadasz już konto w serwisie MyOlympus przypisane do adresu e-mailowego użytego w tej promocji, zostanie ono zaktualizowane.

  *Więcej informacji na temat przetwarzania danych, w tym śledzenia behawioralnego oraz okresu przechowywania danych, jak również praw odnoszących się do przetwarzania danych osobowych użytkownika, zawiera Powiadomienie o ochronie prywatnościZasady korzystania z plików cookie. Osoby, które nie chcą już otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, mogą w dowolnym momencie bezpłatnie cofnąć swoją zgodę, klikając tutaj. Można także zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając łącze rezygnacji znajdujące się u dołu każdego newslettera. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej wycofaniem.