Olympus-Logo OMD-Logo

 

Uplatnite svoj bonus na tieto skvelé produkty OLYMPUS!


Kúpte si niektorý z nasledujúcich produktov v období od 01.05.2018 do 31.07.2018 a uplatnite svoj bonus.

Formulár na uplatnenie bonusu

Na uplatnenie svojho bonusu jednoducho odošlite vyplnený formulár žiadosti spolu s dokladom o zaplatení. Žiadosť musí byť prijatá do polnoci 31.08.2018. Po úspešnom odoslaní formulára dostanete automatický e-mail informujúci o stave vašej žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok nám, prosím zašlite e-mail na adresu: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Vyplňte všetky povinné políčka označené*
Osobné údaje
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Slovensko
Informácie O Bankovom Prevode
*
*
*
*
 
*
  Údaje o produkte
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  *
  *
  dd/mm/rrrr
  Predložte doklad o kúpe:*
  (jpeg,jpg,pdf,png,tif)Max.8 MB
  *
  Ďalšie informácie
  *
  Toto nám pomôže pri posielaní osobných e-mailov , napríklad pri príležitosti sviatku Vašich narodenín.
  Aktualizované dňa 8:12 / 31-máj-2018

  Podmienky

  1. Spoločnosť OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097, (ďalej len OLYMPUS) usporadúva propagačnú kampaň s bonusmi.

  2. Na uplatnenie nároku na bonus musí k nákupom, na základe ktorých naň vznikne nárok, dôjsť v období od 01.05.2018 do 31.07.2018. Pokladničné účtenky musia byť vystavené s dátumom spadajúcim do tohto obdobia.

  3. Nároky musia byť prijaté do polnoci dňa 31.08.2018. Žiadosti podané po tomto dátume nemôžu byť zvažované.

  4. Táto propagačná kampaň sa týka len uvedených bonusových produktov OLYMPUS:

  Objektívy:

  M. Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO (175 € bonus)
  M. Zuiko Digital ED 25mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
  M. Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
  M. Zuiko Digital 25mm 1:1.8 (50€ bonus)
  M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (75€ bonus)
  M. Zuiko Digital ED 9‑18mm 1:4.0‑5.6 (100€ bonus)
  M. Zuiko Digital ED 75–300mm 1:4.8–6.7 II (100€ bonus)

  Fotoaparáty:


  OM-D E-M5 Mark II (200€ bonus)
  OM-D E-M10 Mark II (75€ bonus)
  OM-D E-M1 0 Mark III (75€ bonus)

  Všetky objektívy musia byť zakúpené ako jednotlivé produkty nie v kitovom balení. Objektívy zakúpené v kite spolu s akýmkoľvek fotoaparátom sa pre získanie bonusu nekvalifikujú. Fotoaparát OM-D E-M10 Mark II/ OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II je možné kúpiť ako samotné telo, alebo v kite s objektívom. Bonus sa tak vzťahuje len na telo, nie na objektív.

  5. Táto propagačná kampaň s bonusom sa obmedzuje len na nové produkty zakúpené a nárokované v jednej z nasledujúcich krajín:  Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Anglicko. Nárok na bonus môžete získať iba v krajine v ktorej ste produkt zakúpili. Nárok na bonus nie je možné kombinovať s inými akciami alebo zľavami spoločnosti Olympus. Účastník musí mať aspoň 18 rokov a musí byť rezidentom jednej z uvedených krajín. Ďalej musí mať účastník platný bankový účet v danej krajine.

  6.Táto propagačná kampaň s bonusom sa týka len nových produktov zakúpených priamo od autorizovaných predajcov Olympus: zoznam autorizovaných predajcov nájdete tu..

  7. Spoločnosť Olympus nebude spracovávať nároky vznesené za nákupy propagovaných produktov z druhej ruky, rovnako ako za cezhraničné nákupy. Všetky zdvojenia v mene, sériovom čísle a/alebo bankových údajoch budú automaticky kontrolované.

  8. Nárok na bonus môže byť uplatnený len na www.olympuscashback.sk.

  9. Na vznesenie nároku na bonus musia účastníci vyplniť všetky príslušné údaje v online formulári, označené hviezdičkou. Na prevod peňazí a ako dôkaz o totožnosti účastníka musí byť vyplnené meno a priezvisko a bankové údaje. Pre zasielanie aktuálnych informácií a stave žiadosti a za účelom kontaktovania účastníka v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych údajov musí byť vyplnená emailová adresa. Spoločnosť Olympus bude overovať sériové číslo produktu. Ďalej musí účastník priložiť celú a čitateľnú faktúru/pokladničný blok od svojho bonusového produktu v elektronickej podobe.

  10. Spoločnosť Olympus pre účely tejto propagačnej kampane s bonusom poverila nasledujúcu reklamnú agentúru (ďalej len AGENTÚRA):

  Sales Promotions

  IDA Business & Technology Park,

  Ring Rad, Kilkenny

  Írsko

  Táto AGENTÚRA je oprávnená preverovať a uchovávať všetky údaje poskytované v súvislosti s touto propagačnou kampaňou s bonusom tak, aby bolo zaručené dodržanie všetkých príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.

  11. Ochrana osobných údajov: Všetky údaje zhromaždené v priebehu propagačnej kampane budú spoločnosťou Olympus a AGENTÚROU používané výhradne len pre účely tejto propagačnej kampane. S takto získanými údajmi bude nakladané ako s prísne dôvernými a nebudú poskytované, prenajímané, predávané tretím stranám ani použité pre reklamné účely.

  12. Po registrácii účastník dostane automatický e-mail s informáciou o tom, že žiadosť bola prijatá a teraz sa overuje.

  13. Táto transakcia môže trvať až 30 dní.

  14. Propagačnej kampane s bonusom sa môže zúčastniť prvý kupujúci a je obmedzená na jeden nárok na osobu a produkt( max. 10 produktov). Z tejto ponuky sú vylúčené hromadné nároky spoločností, organizácií a inštitúcií a nároky distribútorov. Rovnako zamestnanci spoločnosti Olympus nemajú nárok na túto špeciálnu ponuku.

  15. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo odmietnuť nárok v prípade nezaplatenia DPH.

  16. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo odmietnuť chybné alebo nesprávne podané žiadosti. Poškodené, nečitateľné alebo neúplné žiadosti a účtenky sú neplatné.

  17. V propagačnej kampani nemôžu byť nárokované výrobky vrátené späť dealerovi. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo podľa sériového čísla produktu skontrolovať, či produkty boli vrátené dealerovi a očakáva, že v prípade vrátenia produktu zákazník spol. Olympus peniaze prevedie späť.

  18. Spoločnosť Olympus nebude zodpovedná za neplnenie tejto ponuky v prípade, že toto neplnenie bude spôsobené následnými okolnosťami zapríčinenými vyššou mocou, čo sú okolnosti, ktoré bez zavinenia ktorejkoľvek strany spôsobia nemožnosť plnenia alebo dostatočného vykonania.

  19. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo propagačnú kampaň kedykoľvek ukončiť.

  20. Ak máte akékoľvek dotazy súvisiace s touto propagačnou kampaňou, pošlite ich prosím e mailom na: Olympus@sales-promotions.com.

  21. Táto propagačná ponuka platí do vyčerpania zásob. Spoločnosť Olympus nie je zodpovedná za neplnenie objednávok propagovaných produktov distribútormi počas propagačného obdobia.

  22. Uplatnením nároku na bonus účastníci potvrdzujú, že si prečítali a odsúhlasili tieto podmienky, rovnako ako spôsob, akým bude nakladané s ich osobnými údajmi, a ďalej potvrdzujú presnosť a úplnosť poskytnutých údajov.

  * Kliknutím na tlačidlo odoslať potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte so Zmluvnými podmienkami tejto propagačnej akcie a súhlasíte, že vaše osobné údaje budú uchované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  * Súhlasím s vytvorením účtu v komunite MôjOlympus** a akceptujem podmienky používania. Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre použitie a spracovanie spoločnosťou Olympus podľa pravidiel o ochrane osobných údajov spoločnosti Olympus.
  Týmto sa prihlasujem pre odber e-maillingového marketingu od spoločnosti Olympus Europa SE & Co. KG a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov - mena , e-mailovej adresy za účelom zasielania osobných a individuálnych ponúk pre fotoaparáty , audiozáznamníky a služby súvisiace s nimi.
  **Ak už máte vytvorený účet na mojolympus.sk s e-mailovou adresou použitou v tejto kampani, účet bude automaticky aktualizovaný.

  *For further information on data processing including behavioral tracking and retention periods as well as your rights regarding the processing of your personal data please refer to our Privacy Notice and Cookie Policy. If you no longer wish to receive our email-marketing you can withdraw you consent at any time and free of charge by clicking here. You can unsubscribe the newsletter also by clicking on the unsubscribe link at the end of each newsletter. Please note that your withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal.