logo main-product-only

220dní na cestách.
15 dní na cestách.
1 systém.

Zažijte nejmobilnější fotografický systém a přihlaště se o svůj svůj cashback.

Během platnosti této propagační akce od 1. září 2018 do 15. ledna 2019 zakupte OM-D E-M1 Mark II a až 3 objektivy M.Zuiko PRO.

Formulář pro uplatnění cashbacku

Pro získání bonusu jednoduše vyplňte formulář žádosti a nahrajte kopii své účtenky. V oddíle detailů produktu budete moci vyplnit informace o vašem E-M1 Mark II. Poté, pokud chcete uplatnit požadavek také na objektiv, klikněte na tlačítko „přidat další produkt“ (add another product). Můžete uplatnit bonus až na 3 objektivy M.Zuiko PRO. Když se objeví nová políčka, vyberte z rozbalovacího seznamu produktů váš model objektivu. Když máte vyplněny všechny potřebné informace, jednoduše klikněte na „odeslat“ (submit).

Žádosti musí být přijaty před půlnocí 15. února 2019.

Platné smluvní podmínky.

Po úspěšném odeslání formuláře s žádostí o bonus vám přijde automaticky generovaný email s informacemi o stavu vaší žádosti.

Máte-li jakékoli dotazy, zašlete prosím e-mail na adresu: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená*
Osobní údaje
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Česká republika
*
DD/MM/RRRR
Údaje K Bankovnímu Převodu
*
*
*
*
*
  Údaje O Produktu
  *
  OM-D E-M1 Mark II
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  Aktualizováno dne 12:40 / 10-říj-2018

  Podmínky


  1. Společnost Olympus CZECH GROUP, člen koncernu, s.r.o., Evropská 176/16, Praha 6, (dále jen Olympus) pořádá propagační kampaň s bonusy.

  2. Pro uplatnění nároku na bonus musí k nákupům, na základě kterých na něj vznikne nárok, dojít v období od 01.09.2018 do 15.01.2019. Pokladní účtenky musí být vystaveny s datem spadajícím do tohoto období.

  3. Nároky musí být přijaty do půlnoci dne 15.02.2019. Žádosti podané po tomto datu nemohou být zvažovány.

  4. Tato propagační kampaň se týká pouze následujících bonusových produktů Olympus:

  Objektivy:
  M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO  (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO  (cashback 4000 Kč)
  M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (cashback 4000 Kč)

  Fotoaparáty:
  OM-D E-M1 Mark II (cashback 5200 Kč)

   

  Tato propagační akce je podmíněna nákupem OM-D E-M1 Mark II. Takže abyste mohli využít tuto výhodnou nabídku, musíte zakoupit jeden OM-D E-M1 Mark II, na který můžete získat cashback 5200 Kč. Spolu s jedním OM-D E-M1 Mark II mohou účastníci nárokovat bonus až na 3 různé (neidentické) objektivy M.Zuiko PRO, které je nutno zakoupit spolu s fotoaparátem (jedna účtenka). Tak můžete získat cashback 4000 Kč na objektiv. Výše uvedené platí pouze v případě, že byly fotoaparát a objektivy zakoupeny jako samostatné produkty, tzn. nikoliv v kitové sadě. Pokud byl fotoaparát zakoupen v kitové sadě s jedním nebo více objektivy, lze bonus uplatnit pouze na fotoaparát. Pokud byly v rámci nákupu zakoupeny ještě další samostatné objektivy (nad rámec kitové sady), lze bonus uplatnit také až na 3 neidentické objektivy zakoupené jako samostatné produkty.
  V rámci jedné žádosti může účastník získat bonus pouze na jeden fotoaparát. Pokud je zakoupeno více těl, je třeba vyplnit a odeslat další nové žádosti. Jedna osoba je oprávněna zaregistrovat maximálně 3 žádosti, z nichž každá musí obsahovat alespoň jeden OM-D E-M1 Mark II, a případně může být doplněna až o 3 různé (neidentické) objektivy M.Zuiko PRO.  


  5. Tato propagační kampaň s bonusem se omezuje pouze na nové produkty zakoupené a nárokované v jedné z následujících zemí: Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Německo, Litva, Lucembursko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Nizozemsko, Velká Británie. Účastníkům musí být alespoň 18 let a musí být rezidenty jedné z uvedených zemí. Dále musí mít účastníci v zemi nákupu platný bankovní účet.

  6.Tato propagační kampaň s bonusem se týká pouze produktů zakoupených od autorizovaných prodejců Olympus: klikněte zde.

  7. Společnost Olympus nebude zpracovávat nároky vznesené za nákupy propagovaných produktů z druhé ruky, stejně jako za přeshraniční nákupy. Veškerá zdvojení ve jméně, sériovém čísle a/nebo bankovních údajích budou automaticky kontrolována.

  8. Nárok na bonus může být uplatněn pouze na bonus.olympus.eu

  9. Pro vznesení nároku na bonus musí účastníci vyplnit všechny příslušné údaje v online formuláři, označené hvězdičkou. Pro převod peněz a jako důkaz o totožnosti účastníka musí být vyplněno jméno a příjmení a bankovní údaje. Pro zasílání aktuálních informací a stavu žádosti a za účelem kontaktování účastníka v případě chybějících nebo nesprávných údajů musí být vyplněna emailová adresa. Společnost Olympus bude ověřovat sériové číslo produktu. Dále musí účastník přiložit celou a čitelnou fakturu/pokladní účtenku od svého bonusového produktu v elektronické podobě.
  10. Uplatněním nároku na bonus účastník souhlasí s vytvořením účtu v komunitě Můj Olympus** a přijímá Smluvní podmínky portálu Můj Olympus. Účastníci také deklarují svůj souhlas s tím, že mohou být jejich osobní údaje uloženy, používány a zpracovávány společností Olympus v souladu s prohlášením portálu Můj Olympus o ochraně osobních údajů.
  11. Společnost Olympus pro účely této propagační kampaně s bonusem pověřila následující reklamní agenturu (dále jen AGENTURA):

  Sales Promotion
  IDA Business & Technology Park,
  Ring Road, Kilkenny,
  Irsko

  Tato AGENTURA má právo zpracovávat, kontrolovat a uchovávat veškerá poskytovaná data související s touto promo akcí. Vše způsobem, který garantuje shodu se zákony o ochraně osobních údajů.
  Irsko
  12. Ochrana osobních údajů: Veškeré údaje shromážděné během propagační kampaně budou společností Olympus a AGENTUROU používány výhradně pro účely této propagační kampaně. S takto získanými údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a nebudou předávány, pronajímány, prodávány třetím stranám ani použity pro reklamní účely.

  13. Po registraci účastník obdrží automatický e-mail s informací o tom, že žádost byla přijata a nyní se ověřuje.

  14. Tato transakce může trvat až 30 dnů.

  15. Tato akce platí pro koncové zákazníky a je omezena na jednu žádost na osobu. Nabídku nemohou uplatnit právnické osoby, obchody a zaměstnanci firmy Olympus.

  16. Společnost Olympus si vyhrazuje právo odmítnout nárok v případě nezaplacení DPH.

  17. Společnost Olympus si vyhrazuje právo odmítnout chybné nebo nesprávně podané žádosti. Poškozené, nečitelné nebo neúplné žádosti a účtenky jsou neplatné.

  18.V propagační kampani nemohou být nárokovány výrobky vrácené zpět prodejci. Společnost Olympus si vyhrazuje právo podle sériového čísla produktu zkontrolovat, zda produkt byl vráceny prodejci a očekává, že v případě vrácení produktu zákazník spol. Olympus peníze převede zpátky.

  19. Společnost Olympus nebude odpovědná za neplnění této nabídky v případě, že toto neplnění bude způsobeno následnými okolnostmi připsatelnými vyšší moci, což jsou okolnosti, které bez zavinění kterékoli strany způsobí nemožnost plnění nebo dostatečného provedení.

  20. Společnost Olympus si vyhrazuje právo propagační kampaň kdykoli ukončit.

  21. Pokud máte jakékoli dotazy související s touto propagační kampaní, zašlete je prosím emailem na: OLYMPUS@sales-promotions.com.

  22. Tato propagační nabídka platí do vyčerpání zásob. Společnost Olympus není odpovědná za neplnění objednávek propagovaných produktů distributory během propagačního období.

  23. Uplatněním nároku na bonus účastníci potvrzují, že si přečetli a odsouhlasili tyto podmínky, stejně jako způsob, jakým bude nakládáno s jejich osobními údaji, a dále potvrzují přesnost a úplnost poskytnutých údajů.

  24. Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu s německým právem a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné jurisdikci německých soudů. Pokud jste spotřebitel s trvalý bydlištěm v EU, není tímto ovlivněno vaše právo předložit jakýkoli spor příslušným soudům v zemi vašeho bydliště a využít právní ochrany plynoucí ze závazných ustanovení právního řádu platného v zemi vašeho bydliště.

  25. Evropská komise poskytuje platformu určenou pro mimosoudní online řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzv. Platforma OS). Nemáme zájem účastnit se řízení o urovnání sporů u spotřebitelské rozhodčí rady, ani nejsme povinni tak učinit.

  * Kliknutím na tlačidlo odoslať potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte soZmluvnými podmienkami tejto propagačnej akcie a súhlasíte, že vaše osobné údaje budú uchované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  * Souhlasím s vytvořením účtu v komunitě MujOlympus** a souhlasím s Podmínky použití. Souhlasím a dávám souhlas s uložením a použitím mých osobních údajů společností Olympus, podle MujOlympus pravidel na ochranu osobních údajů.
  Přihlašuji se tímto k odběru obchodních sdělení společnosti Olympus Europa SE & Co. KG a souhlasím se zpracováním svého jména a e-mailové adresy těmito subjekty pro účely zasílání personalizovaných a individualizovaných informací a nabídek týkajících se fotoaparátů a audio produktů a přidružených služeb.
  ** Pokud již máte MujOlympus účet s emailovou adresou použitou v této promo akci, váš účet bude aktualizován.

  Pro další informace o zpracování osobních údajů, včetně sledování chování a lhůt pro uchovávání údajů, stejně jako informace o vašich právech ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů viz naše oznámení o ochraně osobních údajů a zásadách souborů cookies. Pokud si nadále nepřejete dostávat naše obchodní sdělení, můžete svůj souhlas kdykoli a bezplatně odvolat kliknutím zde. Ohlásit z odběru zpravodaje se také můžete kliknutím na odkaz pro ohlášení na konci každého zpravodaje. Pamatujte, prosím, že odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu uděleného ještě před odvoláním tohoto souhlasu.

  OM-D E-M1 Mark II
  cashback 5200 Kč

  plus_sign