logo main-product-only

220 mijl te voet.
15 dagen onderweg.
1 systeem.

Ervaar het meest mobiele camerasysteem en claim je bonus nu.

Koop een OM-D E-M1 Mark II en maximaal 3 M.Zuiko PRO-lenzen tijdens de promotieperiode 1 september 2018 t/m 15 januari 2019.

Bonus claimformulier

Om uw bonus te ontvangen vult u het claimformulier in en uploadt u een kopie van uw factuur. Wanneer u de sectie Product Detail bereikt, kunt u de productgegevens van uw E-M1 Mark II invullen. Als u vervolgens uw lens wilt claimen, klikt u op de knop "een ander product toevoegen". U mag maximaal 3 M.Zuiko PRO-lenzen claimen. Zodra de nieuwe velden verschijnen, kiest u uw type lens uit de vervolgkeuzelijst met producten. Wanneer u alle benodigde informatie hebt ingevuld, klikt u op "verzenden".

Claims moeten 15 februari 2019 vóór middernacht zijn ontvangen.

Voorwaarden zijn van toepassing.

Als u het bonusclaimformulier met succes indient, ontvangt u automatisch een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de status van uw claims.

Mocht u vragen hebben stuur dan een e-mail naar: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Vul alle met * gemarkeerde verplichte velden in
Persoonlijke Gegevens
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nederland
*
DD/MM/JJJJ
Bankgegevens
*
*
*
*
*
  Productgegevens
  *
  OM-D E-M1 Mark II
  *
  *
  DD/MM/JJJJ


  Als u uw E-M1 Mark II vóór 1 september 2018 hebt aangeschaft en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, selecteert u de aankoopdatum van uw nieuwe lens.
  Als u uw E-M1 Mark II hebt aangeschaft vóór 1 september 2018 en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, uploadt u uw serienummer.

  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ


  Als u uw E-M1 Mark II vóór 1 september 2018 hebt aangeschaft en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, selecteert u de aankoopdatum van uw nieuwe lens.
  Als u uw E-M1 Mark II hebt aangeschaft vóór 1 september 2018 en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, uploadt u uw serienummer.

  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ


  Als u uw E-M1 Mark II vóór 1 september 2018 hebt aangeschaft en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, selecteert u de aankoopdatum van uw nieuwe lens.
  Als u uw E-M1 Mark II hebt aangeschaft vóór 1 september 2018 en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, uploadt u uw serienummer.

  *
  *
  *
  *
  DD/MM/JJJJ


  Als u uw E-M1 Mark II vóór 1 september 2018 hebt aangeschaft en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, selecteert u de aankoopdatum van uw nieuwe lens.
  Als u uw E-M1 Mark II hebt aangeschaft vóór 1 september 2018 en deze al hebt geregistreerd op MyOlympus, uploadt u uw serienummer.

  *
  Bijgewerkt op 9:12 / 11-jan-2019

  Algemene voorwaarden


  1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (hierna te noemen Olympus) voert een bonuspromotie uit.

  2. Om een bonus aan te vragen, moeten de daarvoor in aanmerking komende aankopen worden verricht tussen 01.09.2018 en 15.01.2019. De bon moet een aankoopdatum binnen deze periode aangeven

  3.Aanvragen moeten zijn ontvangen uiterlijk tussen 01.09.2018 en 15.02.2019 middernacht. Inzendingen na deze datum worden niet verwerkt.

  4. Deze promotie is uitsluitend van toepassing op de volgende Olympus bonusproducten:

  Lenzen:
  M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (150 € cashback)
  M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (150 € cashback)

  Camera's:
  OM-D E-M1 Mark II (200€ cashback)

   

  Deze promotie is van toepassing op de aankoop van een OM-D E-M1 Mark II. Om voor de cashback in aanmerking te komen dient men een OM-D E-M1 Mark II aan te schaffen waarvoor men een cashback ontvangt van €200. Bij een aankoop van maximaal 3 niet identieke M.Zuiko PRO-lenzen die tegelijk worden gekocht met de OM-D E-M1 Mark II (één aankoopbewijs) ontvangen de deelnemers tevens een cashback van € 150 per lens. Deze cashback is uitsluitend van toepassing indien de camera en lenzen worden gekocht als enkele producten, d.w.z. niet binnen een gebundelde kit. Indien de camera is aangeschaft in een gebundelde kit met één of meerdere lenzen kan de cashback alleen worden aangevraagd voor de camera en niet voor de meegeleverde lens of lenzen. Per claimaanvraag hebben deelnemers alleen recht op de cashback voor één camera. Als er meerdere camera’s worden gekocht, moet een nieuw en aanvullend verzoek worden ingediend. Eén persoon heeft recht op maximaal 3 claims die elk moeten bestaan uit ten minste één OM-D E-M1 Mark II, optioneel aangevuld met maximaal 3 niet-identieke M.Zuiko PRO-lenzen.

  Voor alle E-M1 Mark II-gebruikers: alle klanten die hun E-M1 Mark II met hun serienummer hebben geregistreerd op MyOlympus op of na 1 november 2018, kunnen ook deelnemen aan deze aanbieding.
  Voer het serienummer in van uw OM-D E-M1 Mark II die u al in bezit hebt en die is geregistreerd op MyOlympus. Upload, in plaats van de bon, een recente foto van uw serienummer als aankoopbewijs van uw E-M1 Mark II en kies de aankoopdatum van uw E-M1 Mark II als de aankoopdatum van uw nieuwe lens of lenzen, wanneer u uw verzoek indient.
  Deelnemers kunnen ook tot wel drie niet-identieke M.Zuiko PRO lenzen claimen die afzonderlijk van elkaar zijn aangeschaft, indien deze geen onderdeel waren van een E-M1 Mark II-set.
  Anders kunt u geen cashback ontvangen.

   


  5.Deze bonuspromotie is beperkt tot nieuwe producten die moeten zijn gekocht en aangevraagd in een van de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en inwoner zijn van de genoemde landen. Verder dienen deelnemers te beschikken over een geldige bankrekening in het land van aanschaf.

  Ga naar de claimpagina van uw land om uw aanvraag in te dienen. Selecteer "in een ander Europees land" en dien uw registratie in. Na ontvangst zullen we de naam van de reseller corrigeren.

  6. Deze promotie is alleen geldig voor producten gekocht bij geautoriseerde Olympus-verkooppunten: klik hier.

  7. Olympus verwerkt geen aanvragen voor tweedehands aankopen van promotionele producten, noch voor producten die over de grens zijn gekocht. Alle dubbele namen, serienummers en/of bankgegevens zullen automatisch worden gecontroleerd

  8. De bonusaanvraag kan alleen worden ingediend via bonus.olympus.eu.

  9. Om een bonus aan te vragen, dienen deelnemers op het onlineaanvraagformulier alle van belang zijnde gegevens in te vullen die met een sterretje zijn gemarkeerd. Voor- en achternaam plus bankgegevens moeten worden ingevuld om het geld te storten en als bewijs van de identiteit van de deelnemer. Het e-mailadres is nodig om de klant op de hoogte te houden van de status van de aanvraag en om met hem of haar contact op te nemen in het geval van ontbrekende of onjuiste gegevens. Het serienummer van het product wordt door Olympus gecontroleerd. Tevens dient de deelnemer de aankoopfactuur van het bonusproduct te uploaden op een volledige en leesbare wijze.

  10. Door een bonusclaim te bevestigen, stemmen deelnemers in met het aanmaken van een account in de MyOlympus-community ** en accepteren ze de MyOlympus-gebruiksvoorwaarden. Deelnemers geven hiermee ook hun toestemming dat hun verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, gebruikt en verwerkt door Olympus volgens de MyOlympus Privacyverklaring.

  11. Ten behoeve van deze bonuspromotie geeft Olympus opdracht aan het volgende agentschap voor verkooppromoties (hierna AGENTSCHAP genoemd):

  Sales Promotion
  IDA Business & Technology Park,
  Ring Road, Kilkenny,
  Ierland

  Het AGENTSCHAP is gerechtigd om alle ingediende gegevens te verwerken, controleren en op te slaan binnen de context van deze bonuspromotie op een wijze die overeen komt met de van toepassing zijnde wet op de gegevensbescherming.

  12. Gegevensbescherming: Alle gegevens verzameld tijdens de promotie zullen uitsluitend ten behoeve van deze promotie worden gebruikt door Olympus en het AGENTSCHAP. De op deze wijze vastgelegde gegevens worden in het grootste vertrouwen behandeld en worden noch doorgegeven, verhuurd, verkocht aan derden, noch gebruikt voor advertentiedoeleinden.

  13. Na registratie ontvangt de deelnemer een geautomatiseerde e-mail met het bericht dat de aanvraag is ontvangen en nu wordt gevalideerd.

  14. De transactie kan tot 30 dagen duren vanaf de datum waarop het claimverzoek is ingediend.

  15. De bonuspromotie is uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en is beperkt tot één claim per persoon. Claims van bedrijven, organisaties en instellingen en claims van wederverkopers zijn uitgesloten van dit aanbod. Medewerkers van Olympus zijn ook uitgesloten van deze promotie.

  16. Olympus behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren in het geval de BTW niet is betaald.

  17. Olympus behoudt zich het recht voor om onjuiste aanvragen te weigeren. Beschadigde, onleesbare of onvolledige aanvragen en ontvangstbewijzen zijn ongeldig.

  18. Voor producten die naar de verkoper zijn teruggebracht, mag geen aanvraag worden ingediend tijdens de promotie. Olympus behoudt zich het recht voor om te controleren of producten zijn geretourneerd naar de verkoper aan de hand van het serienummer van het product en verwacht van de klant dat deze het geld terugstort aan Olympus in het geval het product is teruggenomen.

  19. Olympus zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nalatigheid bij het vervullen van deze aanbieding waar een dergelijke nalatigheid veroorzaakt is door omstandigheden welke overeenkomen met force majeure en waardoor, zonder dat dit de fout van een der partijen is, uitvoering onmogelijk is of alleen tot een onvolledig resultaat zou voeren.

  20. Olympus behoudt zich het recht voor om de promotie op elk gewenst moment te beëindigen.

  21. Als u vragen hebt met betrekking tot deze promotie, kunt u een e-mail sturen aan: Olympus@sales-promotions.com.

  22. De in deze promotie-aanbieding opgenomen producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Het niet kunnen voldoen door winkeliers aan bestellingen van promotionele producten gedurende de promotieperiode valt niet onder de verantwoordelijkheid van Olympus.

  23. Door het vastleggen van een bonusaanvraag worden deelnemers geacht deze termen en voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd, evenals de bijbehorende verwerking van gegevens, en verzekeren ze tevens de nauwkeurigheid en volledigheid van de geleverde gegevens.

  24. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Duitse wetgeving en alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Duitse rechtbanken. Als u een consument bent met verblijf in de EU, heeft dit geen invloed op uw recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken in het land waar u woont en om ook bescherming te genieten volgens de dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woonachtig bent.

  25. De Europese Commissie biedt een platform dat zich online richt op buitengerechtelijke beslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr (het zogenaamde OS-platform). Wij zijn ook niet geïnteresseerd in deelname aan procedures voor geschillenbeslechting bij een arbitragecommissie voor consumenten, en wij zijn ook niet verplicht om dit te doen.

  * Door op Verzenden te klikken, bevestigt u dat u de voorwaarden van deze promotie hebt gelezen. En dat u accepteert dat uw gegevens bewaard blijven in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.
  * Ik ga akkoord met het aanmaken van een account in de MyOlympus community** en accepteer de gebruiksvoorwaarden van MyOlympus. Ik geef mijn toestemming dat mijn verstrekte persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen, gebruikt en verwerkt door Olympus volgens de MyOlympus privacyverklaring.
  Ik meld mij bij dezen aan voor e-mailmarketing van Olympus Europa SE & Co. KG en geef aan deze rechtspersonen toestemming voor het verwerken van mijn naam en e-mailadres, zodat ik gepersonaliseerde en geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen voor camera- en audioproducten en verwanten diensten kan ontvangen.
  ** Als u al een account in MyOlympus hebt met het emailadres dat in deze promotie wordt gebruikt, wordt het account bijgewerkt

  Voor verdere informatie over gegevensverwerking, waaronder gedragstracking, bewaartermijnen en uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u onze Privacyverklaring en Cookiebeleid lezen. Indien u geen e-mailmarketing meer wenst te ontvangen, kunt u op ieder moment gratis uw toestemming intrekken door hier te klikken. U kunt u ook afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldingslink onderaan iedere nieuwsbrief te klikken. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking ervan.

  OM-D E-M1 Mark II
  200 € cashback

  plus_sign