logo main-product-only

220 mil till fots.
15 dagars resa.
1 system.

Upplev det mest mobila kamerasystemet och ansök om din bonus nu.

Köp en OM-D E-M1 Mark II och upp till 3 M.Zuiko PRO-objektiv inom kampanjperioden 1 september 2018 - 15 januari 2019.

Formulär för bonusansökan

För att ansöka om din bonus fyller du bara i anmälningsformuläret och laddar upp en kopia av din faktura. När du når avsnittet med produktdetaljer kommer du att kunna fylla i produktinformationen för din E-M1 Mark II. Sedan, om du vill ansöka om bonus för ytterliggare objektiv, klicka på "lägg till en annan produkt" -knapp. Du får göra anspråk på upp till 3 M.Zuiko PRO-objektiv. När de nya fälten visas, välj din linsmodell från produktens rullgardinsmeny. När du fyllt i all nödvändig information klickar du på "Skicka".

Bonusanspråk måste vara mottagna vid midnatt den 15 februari 2019.

Villkor gäller

Efter framgångsrik inlämning av Bonus Claim Form får du ett automatiskt e-postmeddelande som informerar dig om statusen för din ansökan.

Om du har några frågor vänligen skicka ett mail till: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Fyll i alla obligatoriska fält som är markerade med*
Personuppgifter
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sverige
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
Kontouppgifter
*
*
*
*
*
  Produktuppgifter
  *
  OM-D E-M1 Mark II
  *
  *
  DD/MM/ÅÅÅÅ
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/ÅÅÅÅ
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/ÅÅÅÅ
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/ÅÅÅÅ
  *
  Uppdaterad den 9:50 / 11-okt-2018

  Villkor


  1. OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097, (härefter benämnt OLYMPUS) genomför en bonuskampanj.

  2. För att göra anspråk på en bonus måste de kvalificerande inköpen göras mellan 01.09.2018 och 15.01.2019. Kvittot måste visa ett inköpsdatum inom denna tidsperiod.

  3. Ansökningar måste tas emot senast 15.02.2019 före midnatt. Ansökningar som lämnas in efter detta datum kommer inte att behandlas.

  4. Denna kampanj gäller endast följande OLYMPUS bonusprodukter:

  Objektiv:
  M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (1500kr cashback)
  M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (1500kr cashback)

  Kameror:
  OM-D E-M1 Mark II (2000kr cashback),

   

  Denna kampanj är föremål f ör köp av en OM-D E-M1 Mark II. För att kunna dra nytta av cashbackkampanjen är kriteriet att man köpa en OM-D E-M1 Mark II för vilken återbetalningen är 2000kr. Utöver OM-D E-M1 Mark II kan deltagaren ansöka om upp till 3 icke-identiska M.Zuiko PRO-objektiv som köpts vida samma tillfälle som kameran (ett kvitto) och på så vis få tillbaka ytterliggare 1500kr per ojektiv. Ovanstående gäller endast om kamera och objektiven köptes som enstaka produkter, det vill säga inte i ett kit , då utgår endast ers ättning för kamerahuset. (Exempel: Köps E-M1 Mark II i 12-100 kit så utgår endast ersättning för kamerahuset. Men köps dessa två som separata produkter på samma kvitto kan ersättning för både kamerahus och objektiv åberopas). Per ansökningsförfrågan är deltagare endast berättigade till ers ättning för ett kamerahus. Om fler kamerahus köps måste man utfärda ytterligare och ny ansökan. En person har rätt att göra högst 3 anspråk som var och en består av minst en OM-D E-M1 Mark II, eventuellt kompletterad med upp till 3 icke-identiska M.Zuiko PRO-objektiv.


  5. Denna bonuskampanj är begränsad till nya produkter som har köpts i något av följande länder (ansökan om bonus måste göras i samma land): Andorra Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien. Deltagarna måste vara minst 18 år gamla och vara bosatta i det aktuella landet.

  6. Denna bonuskampanj är endast giltig för nya produkter som köpts från svenska OLYMPUS-återförsäljare: se lista här.

  7. OLYMPUS behandlar inte ansökningar som gäller andrahandsinköp av kampanjprodukterna. Alla bonusansökningar kontrolleras automatiskt avseende om de innehåller samma namn, serienummer och/eller bankuppgifter som en annan bonusansökan.

  8. Bonusansökan kan endast göras genom följande länk: bonus.olympus.eu.

  9. För att göra anspråk på en bonus måste deltagarna fylla i alla relevanta uppgifter som är markerade med en asterisk på online-ansökningsformuläret. Förnamn och efternamn samt bankuppgifter måste fyllas i för att det ska gå att överföra pengar och för att bevisa deltagarens identitet. E-postadressen krävs för att uppdatera kunden om status för ansökan och för att kunna kontakta honom/henne i händelse av saknade eller felaktiga uppgifter. Produktens serienummer kommer att kontrolleras av OLYMPUS. Deltagaren måste dessutom ladda upp kvittot från inköpet av bonusprodukten så att kvittot är komplett och läsbart.

  10. Genom att hävda ett bonuskrav, accepterar deltagarna att ett konto skapas i MyOlympus community ** och acceptera MyOlympus Användarvillkor. Deltagarna förklarar också sitt samtycke att deras personuppgifter kan lagras, användas och behandlas av Olympus enligt MyOlympus sekretessmeddelande.

  11. För den här bonuskampanjen anlitar OLYMPUS följande försäljnings- och marknadsföringsföretag (härefter benämnt FÖRETAGET):

  Sales Promotion
  IDA Business & Technology Park,
  Ring Rad, Kilkenny,
  Irland

  FÖRETAGET har rätt att behandla, inspektera och verifiera alla uppgifter som skickas in med anledning av denna bonuskampanj på ett sådant sätt att tillämpliga dataskyddslagar efterlevs.

  12. Dataskydd: Alla uppgifter som samlas in under kampanjen används av OLYMPUS och FÖRETAGET uteslutande för denna kampanj. Uppgifter som inhämtas på detta sätt behandlas som strikt konfidentiella och kommer inte att lämnas vidare, hyras ut eller säljas till tredje part eller användas för reklamändamål.

  13. När deltagaren registrerar sig får han/hon en automatisk e-postavisering som meddelar att ansökan har tagits emot och nu kommer att valideras.

  14. Det kan ta upp till 30 dagar innan överföringen gjorts.

  15. Bonuskampanjen är tillgänglig för den ursprungliga köparen och är begränsad till ett krav per person. Fordringar från företag, organisationer och institutioner och fordringar från återförsäljare är undantagna från detta erbjudande. Också Olympus-anställda är uteslutna från denna kampanj.

  16. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar i fall där mervärdesskatten inte har betalats.

  17. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar om ansökan innehåller fel eller oriktigheter. Skadade, oläsliga eller ofullständiga ansökningar och kvitton är ogiltiga.

  18. Produkter som har returnerats till återförsäljaren får inte användas för bonusanspråk i denna kampanj. OLYMPUS förbehåller sig rätten att kontrollera om produkter har återlämnats till återförsäljaren baserat på produktens serienummer och förväntar sig att kunder återför pengarna tillbaka till OLYMPUS om produkten återlämnas.

  19. OLYMPUS ska inte vara skadeståndsskyldigt om detta erbjudande inte kan fullföljas på grund av oförutsedda omständigheter som utgör force majeure vilket är en händelse eller händelser som, utan att det beror på någon av parterna, omöjliggör genomförandet eller gör att det inte kan fullföljas nöjaktigt.

  20. OLYMPUS förbehåller sig rätten att när som helst avbryta kampanjen.

  21. Om du har några frågor beträffande denna kampanj kan du skicka e-post till: OLYMPUS@sales-promotions.com.

  22. Produkterna som ingår i detta kampanjerbjudande kommer att vara tillgängliga så länge de finns i lager. Om återförsäljare inte kan leverera kampanjprodukterna under kampanjperioden är inte detta OLYMPUS ansvar.

  23. Genom att göra anspråk på en bonus anses deltagarna ha läst och accepterat dessa villkor liksom databehandlingen under kampanjen och försäkrar dessutom att de inskickade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

  24. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tysk rätt och eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor är föremål för de tyska domstolarnas exklusiva behörighet. Om du är konsument med hemvist i EU påverkar detta inte dina rättigheter att väcka tvist till de behöriga domstolarna i ditt hemland och att även skydda dig enligt de obligatoriska bestämmelserna i lagen i ditt hemland.

  25. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform som är avsedd för utomrättslig upplösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr (den så kallade OS-plattformen). Vi är inte heller intresserade av att delta i tvistlösningsförfaranden hos en konsument skiljedomskommitté, inte heller är vi skyldiga att göra det.

  * Genom att klicka på Skicka in bekräftar du att du har läst och accepterar villkoren för denna kampanj och att du accepterar att dina personuppgifter sparas i enlighet med Dataskyddslagen.
  * Jag går med på att ett konto skapas i MyOlympus-gemenskapen** och accepterar villkoren för MyOlympus. Jag medger härmed att mina personuppgifter lagras, används och behandlas av Olympus i enlighet med integritetspolicyn för MyOlympus.
  Härmed abonnerar jag på marknadsföring via e-post från Olympus Europa SE & Co. KG och samtycker till behandling av mitt namn och min e-postadress av dessa enheter för att skicka mig personlig och individualiserad information och erbjudanden om kamera- och ljudprodukter, samt tillhörande tjänster.
  ** Om du redan har ett konto hos MyOlympus med den e-postadress som användes för det här erbjudandet kommer kontot att uppdateras.

  För mer information om databehandling, inklusive beteendespårning och lagringsperioder, samt om dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy och Cookie-policy. Om du inte längre vill får vår marknadsföring via e-post kan du när du vill dra tillbaka ditt samtycke utan kostnad genom att klicka här. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken avregistrera i slutet av varje nyhetsbrev. Vänligen observera att om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte den lagenliga behandlingen baserat på ditt samtycke innan tillbakadragandet.

  OM-D E-M1 Mark II
  2000 kr cashback

  plus_sign