logo main-product-only

220 мили пеша.
15 дни на път.
1 система.

Изберете най-мобилната фотографска система и заявете своя бонус още днес!

Купете OM-D E-M1 Mark II заедно с до 3 обектива M.Zuiko PRO в периода 1 септември 2018г. - 15 януари 2019г.

Актуализирано на 9:12 / 11-яну-2019

Правила и условия


1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (наричан по-долу Olympus) провежда бонус - промоция.

2. За да получат бонуса си, участниците трябва да са направили покупка в периода между 01.09.2018 г. и 15.01.2019 г., което да бъде потвърдено от запазена касова бележка и фактура.

3. Заявките за бонус трябва да бъдат получени от 01.09.2018г. до 15.02.2019г. Заявки след тази дата няма да бъдат разглеждани.

4. Промоцията важи единствено за следните бонус - продукти Olympus:

• Обективи:
M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO  (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO  (300 лв. бонус)
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (300 лв. бонус)

• Фотоапарати:
OM-D E-M1 Mark II (400 лв. бонус)

 

Тази промоция важи за покупки на OM-D E-M1 Mark II. За да се възползвате от бонуса, трябва да закупите OM-D E-M1 Mark II, за който получавате 400 лв. бонус. Едновременно с фотоапарата OM-D E-M1 Mark II можете да вземете и до 3 различни обектива M.Zuiko PRO (заедно с апарата, на една фактура / касова бележка) и по този начин на увеличите бонуса с по 300 лв. за обектив. Промоцията важи само за обективи извън фабричните комплекти. Ако някой от обективите е бил в комплект с апарата, то бонус се получава само за апарата. Към комплекта могат да се добавят отделни/самостоятелни обективи, за които се изплаща бонус.
Ако са закупени повече от един фотоапарата и повече от 3 обектива, трябва да се попълнят отделни заявки. Всеки участник може да пусне до 3 заявки за бонус, като във всяка от тях трябва да има поне по един фотоапарат OM-D E-M1 Mark II, допълнен евентуално с до 3 различни обектива M.Zuiko PRO.  

За всички потребители на E-M1 Mark II: от 1 ноември 2018 г. клиентите, които регистрират своя E-M1 Mark II с неговия сериен номер в MyOlympus, ще имат възможност да участват и в тази промоция.
Въведете серийния номер на OM-D E-M1 Mark II, който вече притежавате и който е регистриран в MyOlympus. След това качете и актуална снимка на серийния номер като доказателство за покупката на E-M1 Mark ll вместо касова бележка и изберете за дата на закупуване на E-M1 Mark ll датата, на която сте закупили новия(ите) обектив(и), при подаване на заявката.
Участниците могат да заявят и до 3 неидентични обектива M.Zuiko PRO, закупени като отделни продукти, т.е. не са били включени в комплекта на E-M1 Mark II. В противен случай бонусът не може да бъде изплатен.

5. Тази бонус - промоция важи само за нови продукти, закупени и регистрирани в някоя от следните държави: Андора, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Полша, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Португалия, Румъния, Русия,  Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Холандия, Турция и Великобритания. Можете да заявите бонус само в страната, в която сте закупили продукта. Не можете да комбинирате тази промоция с други Olympus промоции и отстъпки. Участниците трябва да имат навършени 18 години и да пребивават в някоя от посочените държави или да са граждани на страна от ЕС, непосочена тук.

Моля, посетете страницата за заявка на страната, в която пребивавате. Моля, изберете 'В друга Европейска държава', за да завършите регистрацията си. Веднага щом получим заявката Ви, ще променим името на дилъра.

6. Тази бонус - промоция е валидна единствено за продукти, закупени от лицензирани търговски обекти на Olympus (вижте тук) или директно от Amazon. Трети страни, ползващи платформата на Amazon, са изключени от промоцията и за покупки от тях бонус не се изплаща.

7. Оlympus няма да счете за валидни покупките „втора ръка“ на промоционалните продукти. Всички съвпадения в име, сериен номер и/или банкови данни ще бъдат проверявани автоматично.

8. Заявяването на бонуса може да бъде направено единствено през сайта: bonus.olympus.eu

9. За да изискат своя бонус, участниците трябва да попълнят всички необходими данни в онлайн формуляра, които са маркирани със звездичка. За да могат да бъдат преведени парите и да бъде доказана самоличността на участника, той трябва да предостави своето име и фамилия, както и банкови данни. Имейл адресът е необходим, с цел информиране на клиента за статуса на иска му/й и свързване с него/нея в случай на липсващи или неверни данни. Серийният номер на продукта ще бъде проверен от Olympus. Освен това, участникът трябва да прикачи фактурата за покупка на своя бонус - продукт в пълен и четлив вид.

10. При изпращането на заявката за бонус, участниците трябва да се съгласят и да създадат профил в платформата MyOlympus** като приемат Правилата за ползване. Участниците трябва също да декларират съгласието си подадените от тях лични данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от Olympus според Политиката за поверителност на MyOlympus.

11. За целите на тази промоционална оферта Olympus ще ползва услугите на следната агенция за насърчаване на продажбите (наричана по-долу АГЕНЦИЯТА):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

АГЕНЦИЯТА има правото да обработва, инспектира и запазва всички данни, предоставени в контекста на тази бонус - промоция, по начин, който гарантира спазването на приложимото законодателство за защита на данните.

12. Защита на личните данни: Всички данни, събрани по време на промоцията, ще бъдат използвани от Olympus и АГЕНЦИЯТА изключително за целите на тази промоция. Данните, събрани по този начин, се третират като строго поверителни и няма да бъдат предавани, отдавани под наем или продавани на трети страни, нито използвани за рекламни цели. Вашият адрес и банкови детайли ще бъдат изтрити 6 месеца след края на тази промоция.

13. При успешно завършване на регистрацията участникът ще получи автоматично известяване по имейл, че искът му е получен и към момента се валидира.

14. Транзакцията може да отнеме до 30 дни от датата на валидиране.

15. Бонус - промоцията важи за първоначалния купувач и е ограничена до 1 заявкa на човек. Множество искове от фирми, организации и институции, както и искове от търговци са изключени от тази оферта. Служители на Olympus не могат да се възползват от тази промоция.

16. Olympus си запазва правото да отхвърля искове, при които не е платен ДДС.

17. Olympus си запазва правото да отхвърля заявления, при които липсват или са подадени грешни данни. Повредени, нечетими и/или непълни искове ще се считат за невалидни.

18. Продукти, които са изкупени обратно от търговеца, не могат да участват в промоцията. Olympus си запазва правото да проверява дали продуктите са били изкупени обратно от търговеца чрез серийния номер на продукта и очаква клиентът да преведе парите обратно на Olympus в случай, че продуктът е изкупен обратно.

19. Olympus не носи отговорност при неизпълнение на тази промоционална оферта, когато неизпълнението е причинено от форсмажорни обстоятелства, довели до събитие(я), направило пълното или задоволителното изпълнение на офертата невъзможно, без да има вина на никоя от страните.

20. Olympus си запазва правото да прекрати промоцията по всяко време.

21. Ако имате въпроси относно тази промоция, моля, изпратете имейл на: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Продуктите, включени в тази промоционална оферта, са налични до изчерпване на количествата. Неизпълнението на поръчки на промоционалните продукти от търговските обекти по време на промоционалния период не е отговорност на Olympus.

23. При изпращането на заявка за бонус от участник, ще се счита, че същият е прочел и приел тези правила и условия, както и правилата за третиране на данните. Освен това ще се счита, че участникът гарантира точността и пълнотата на предоставените данни.

24. Настоящите общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Федерална република Германия и всички спорове, възникващи във връзка с тези Правила и условия, са предмет на изключителната юрисдикция на германския съд. Ако сте потребител с местопребиваване в ЕС, това не засяга Вашите права за обжалване пред компетентните съдилища на Вашата държава, както и правото Ви на закрила съгласно задължителните разпоредби на законодателството на Вашата страна на пребиваване.

25. Европейската Комисия предоставя платформа за решаване на юридически казуси онлайн: http://ec.europa.eu/consumers/odr (наричана още OS platform). Нито сме заинтересовани да участваме в процедури за уреждане на спорове в арбитражен борд на потребителите, нито сме задължени да го направим.